www.archiwum.mnd.pl
facebook profile
Pacjent z SLA osiąga znaczną poprawę po terapii komórkami macierzystymi
16 Apr 2007
 

 

62 letni mężczyzna, zdiagnozowany przez Uniwersytet w Pittsburgu na SLA w marcu 2006 roku, otrzymał implant SCPI ( owodniowa komórka macierzysta ) 8 marca 2007 roku. Generalnie zabieg ten polega na pozyskaniu komórek z owodni łożyska i poddaniu modyfikacjom – szczegóły nie są znane. Następnie porcje przygotowanego materiału zostały wszczepione pod skórę. Leczony pacjent otrzymał wszczepienia w 6 miejsc – brzuch, plecy i na obwodzie. Terapia jest patentem firmy amerykańskiej Stem Cell Pharma, Inc (SCPI) a została przeprowadzona w Meksyku. W ciągu 6 tygodni pacjent zauważył oznaki polepszenia: redukcja w częstości i intensywności fascykulacji i skurczów. Koordynacja ruchów w lewej ręce wróciła do prawie normalnego stanu. Również w prawej ręce stwierdził poprawę – zdolność do golenia się prawą ręką z pomocą lewej, podnoszenie i trzymanie przedmiotów, zapinanie i rozpinanie koszuli. Funkcje oddechowe zwiększyły się ze słabych do prawie normalnych. Pacjent twierdzi, że te ciągłe poprawy prowadzą do reemisji. „Ufam, że moja ocena jest prawidłowa i zostanie potwierdzona przez mojego neurologa podczas następnej wizyty 29 czerwca 2007.”


Krzysztof Poniecki

Źródła
http://news.finditt.com/NewsStory.aspx?storyid=15086

www.stemcellpharmainc.com


Święta Wielkanocne
07 Apr 2007
 

Pogodnych, radosnych, rodzinnych i przepełnionych miłością Świąt Wielkiej Nocy, niech będą one czasem refleksji i prawdziwego, szczerego spotkania z najbliższymi.


Życzą autor i współpracownicy serwisu www.mnd.pl

 

 

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych
03 Apr 2007
 

30 marca tego roku Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych została otwarta do podpisu, znaczy to, że rezolucja przyjęta przez Zgromadzanie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 r. o przyjęciu tej konwencji wejdzie w życie w najbliższym czasie, jeśli co najmniej 20 państwa ją ratyfikuje a już obecnie wstępnie zaoferował to około 40 państw członkowskich ONZ.

Konwencja ma na celu zapewnienie osobom niepełnosprawnym takich samych praw i obowiązków, z jakich korzystają inni członkowie społeczeństwa. Ma zagwarantować uczestnictwo niepełnosprawnych w życiu społecznym na zasadach pełnoprawnych członków, przyczyniających się do rozwoju, jeśli tylko dana im będzie szansa. Konwencja podkreśla, że osoby niepełnosprawne powinny korzystać z pełnego równouprawnienia, zakazu dyskryminacji oraz z równości wobec prawa. Mają prawo do wolności i bezpieczeństwa, prawo do swobody w poruszaniu się i do niezależnego życia, prawo do zdrowia, pracy i edukacji, oraz prawo do udziału w życiu politycznym i kulturalnym.

Przyjęcie Konwencji przez państwo wiąże się z koniecznością dokonania konkretnych zmian legislacyjnych w danym kraju oraz przewartościowania postaw wobec osób niepełnosprawnych. Konwencja wyznacza standardy minimalne w respektowaniu godności ludzkiej oraz długoterminowe cele prowadzące do pełnej integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Implementacja postanowień tego aktu prawnego w poszczególnych krajach będzie przebiegać stopniowo.

Oby ta konwencja nie była martwym i życzeniowym prawem jak większość dotychczasowych wytycznych ONZ. Dobrze jednak, że sama idea powstania takiej konwencji narodziła się w głowach rządzących i umożliwiła zwrócenie oczu świata w stronę ludzi, którzy widzą swój świat z perspektywy wózka inwalidzkiego...

http://www.unic.un.org.pl/show.php?news=908&wid=18

Tadeusz Siewior;  P. Bała


Telefon zaufania dla chorych na MND/SLA
28 Mar 2007
 


W ramach Naszego serwisu zaczął właśnie działać telefon zaufania!


 

Jeśli nie możesz sobie poradzić z ciężarem choroby; jeśli nie masz, z kim porozmawiać o Twoich problemach; jeśli masz wrażenie, że nikt Cię nie rozumie to nie ważne czy jesteś chorym czy jesteś jego opiekunem możesz do Nas zadzwonić.

Na razie  jedynie dostępna telefonia internetowa Skype

zaba5510 ; poniedziałek i piątek w godz 18-19


Telefon zaufania prowadzi Pani Bożena Jóźwiak współautorka poradnika dla chorych na SLA, która sama od wielu lat zmaga się z tą chorobą. Nie jest ona lekarzem ani specjalistą od spraw medycznych, dlatego nie udzieli ona Wam odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące SLA, ale może „jedynie” służyć swoim doświadczeniem w walce z chorobą, ciepłem, zrozumieniem i otwartością.

 

Terapia SLA
16 Mar 2007
 

Doktor Barbara Tomik zgodziła się zamieścić na naszej stronie tekst wykładu o zasadach postępowania objawowego w SLA. Tekst jest pisany żargonem medycznym i zawiera wiele szczegółów, więc może być on ciężki do zrozumienia dla przeciętnego czytelnika jednak polecam przeczytanie go wszystkim chorym i ich opiekunom.

 


Za zgodę serdecznie dziękujemy Barbarze Tomik


<< Poprzedni ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Następny >>

Spis treści

Powered by CuteNews
SLA
MND