www.archiwum.mnd.pl
facebook profile

Pomóż nam pomagać innym –
Przekaż swój 1%!

KRS: 0000287744

Stowarzyszenie Dignitas Dolentium zajmuje się pomocą chorym na stwardnienie boczne zanikowe (SLA/MND). Jesteśmy organizacją utworzoną przez chorych i ich rodziny, których łączy chęć pomocy ludziom dotkniętym dramatem SLA. Wiemy nie tylko jak ciężka jest ta choroba i ile trudności się z nią wiąże, bo sami ich doświadczamy, ale również wiemy jak powinna wyglądać fachowa i profesjonalna opieka nad chorym na SLA.

Ulotka 1% - przód
Ulotka 1% - tył
Dowiedz się więcej
o stowarzyszeniu
Krótko o SLA
PIT 2019
PIT 2019 online

program do wypełniania zeznań podatkowych


Niepełnosprawni obywatelami drugiej kategorii
Dodano 23 Oct 2006

 

Warszawa, dnia 23 października 2006 r.


PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

Pan

Paweł BAŁA

ul. Górczańska 26

34-400 Nowy Targ

            Państwowa Komisja Wyborcza, odpowiadając na Pana pismo z dnia 16 października 2006 r., które otrzymała z Biura Pełnomocnika Rządu Do Spraw Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w dniu 20 października 2006 r. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast głosować można tylko osobiście.

            Polskie prawo wyborcze nie przewiduje możliwości głosowania przez pełnomocnika oraz możliwości głosowania korespondencyjnego mimo, iż sprawa była rozważana w komisjach Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z tym osoby obłożnie chore lub częściowo sparaliżowane, które nawet korzystając z pomocy innych nie są w stanie przybyć do lokalu wyborczego, niestety nie mogą wziąć udziału w głosowaniu.

 

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej

Ferdynand Rymarz

Do wiadomości:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Biuro Pełnomocnika Rządu

Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

ul. Gałczyńskiego 4

00-362 Warszawa

Powered by CuteNews
SLA
MND